Finančna poročila in analize

Finančna poročila in analize

Izdelava poslovnih načrtov, investicijskih študij, analiz stroškov in koristi

Do danes smo izdelali številne ekonomske študije za majhne in velike podjetnike iz različnih področij gospodarstva. Izdelujemo vse vrste ekonomskih analiz: poslovne načrte, investicijske študije, analize stroškov in koristi, študije izvedljivosti ipd.

Finančna poročila in analize Finančna poročila in analize

Finančna poročila in analize

Izdelava poslovnih načrtov, investicijskih študij, analiz stroškov in koristi

Prilagojene rešitve Prilagojene rešitve

Prilagojene rešitve

Pravno in ekonomsko svetovanje in izvajanje prilagojenih ukrepov

Prisilna poravnava Prisilna poravnava

Prisilna poravnava

Prestrukturiranje velikih obveznosti ali dogovor z upniki