Prisilna poravnava

Prisilna poravnava

Namen prisilne poravnave je prestrukturiranje velikih obveznosti ali dogovor z upniki. Za vas bomo pripravili in izvedli učinkovit strateški načrt finančnega prestrukturiranja za čim uspešnejše nadaljevanje poslovanja. Smo podjetje z mednarodnimi izkušnjami v postopkih prisilne poravnave, oziroma v prestrukturiranju obveznosti in dogovorih z upniki.

Prisilna poravnava gospodarske družbe je lahko zahteven in zapleten proces. Naši strokovnjaki zato uporabijo svoje znanje iz prisilnih poravnav/stečajnih postopkov in drugih izvršilnih postopkov, da vam lahko svetujejo pri reševanju insolventnosti. To je način, kako maksimiziramo interes vseh udeležencev v procesu prisilne poravnave.

Finančna poročila in analize Finančna poročila in analize

Finančna poročila in analize

Izdelava poslovnih načrtov, investicijskih študij, analiz stroškov in koristi

Prilagojene rešitve Prilagojene rešitve

Prilagojene rešitve

Pravno in ekonomsko svetovanje in izvajanje prilagojenih ukrepov

Prisilna poravnava Prisilna poravnava

Prisilna poravnava

Prestrukturiranje velikih obveznosti ali dogovor z upniki