Prisilna poravnava

Prisilna poravnava

Namen prisilne poravnave je prestrukturiranje velikih obveznosti ali dogovor z upniki. Za vas bomo pripravili in izvedli učinkovit strateški načrt finančnega prestrukturiranja za čim uspešnejše nadaljevanje poslovanja. Smo podjetje z mednarodnimi izkušnjami v postopkih prisilne poravnave, oziroma v prestrukturiranju obveznosti in dogovorih z upniki.

Prisilna poravnava gospodarske družbe je lahko zahteven in zapleten proces. Naši strokovnjaki zato uporabijo svoje znanje iz prisilnih poravnav/stečajnih postopkov in drugih izvršilnih postopkov, da vam lahko svetujejo pri reševanju insolventnosti. To je način, kako maksimiziramo interes vseh udeležencev v procesu prisilne poravnave.