Finančna poročila in analize

Finančna poročila in analize

Izdelava poslovnih načrtov, investicijskih študij, analiz stroškov in koristi

Do danes smo izdelali številne ekonomske študije za majhne in velike podjetnike iz različnih področij gospodarstva. Izdelujemo vse vrste ekonomskih analiz: poslovne načrte, investicijske študije, analize stroškov in koristi, študije izvedljivosti ipd.