Custom made rješenja

Custom made rješenja

Tvtka Apes consulting d.o.o. u svojoj ponudi ima pravno i ekonomsko savjetovanje te provođenje custom made mjera. Naši će Vas stručnjaci savjetovati o mjerama koje možete poduzeti ako Vam prijeti stečaj ili samo nelikvidnost te ako želite povećati profitabilnost, pokrenuti tvrtku u inozemstvu, podijeliti tvrtku, kupiti drugu tvrtku i sl., a sve sukladno primjenjivim propisima.

Za vas uspješno radimo:

  • savjetovanje i izradu dokumentacije u stečaju, ali i u fazi prije stečaja
  • spašavanje od stečaja i vraćanje u redovno poslovanje nakon dugotrajne nelikvidnosti
  • statusne promjene: preuzimanja i spajanja, podjele društava, strateška povezivanja, akvizicije, likvidacije
  • međunarodna savjetovanja
  • poslovanje s nekretninama
  • financijsko restrukturiranje (tuzemno i međunarodno)
Financijski izvještaji i analize Financijski izvještaji i analize

Financijski izvještaji i analize

 Izrada poslovnih planova, investicijskih studija, cost benefit analiza

Custom made rješenja Custom made rješenja

Custom made rješenja

Pravno i ekonomsko savjetovanje te provođenje custom made mjera

Prisilno poravnanje Prisilno poravnanje

Prisilno poravnanje

Restrukturiranje velikih obveza ili postizanje nagodbe s vjerovnicima